KOMHELP | O nás
16866
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16866,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.8,qode-theme-starflix,qode_header_in_grid,starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
p

Objednávanie a informácie

Vierka Pekárová
tel.: 0911 941 887
email: komhelp@gmail.com
a ing. Peter Mrva
tel.: 0910 939 512

Zavolajte hneď…

Miesta diagnostík
● BRATISLAVA
● KOŠICE
● PIEŠŤANY
● TRENČÍN
● BREZNO
● ROŽŇAVA
● TRNAVA
● ČADCA
● MALACKY

Niekedy pôsobíme aj v iných mestách.
Informujte sa.

O nás

     Náš tím tvorí viacero odborníkov s medicínskym, veterinárnym alebo iným vzdelaním,

ktorí absolvovali odborné vzdelávanie na prácu s našimi prístrojmi a v oblasti prírodnej medicíny. Pôsobíme na viacerých miestach Slovenska a naše dlhoročné, viac ako desať ročné skúsenosti a množstvo spokojných klientov sú zárukou pre všetkých, ktorým záleží na vlastnom zdraví a zdraví svojich blízkych.

 

Prehlásenie o ochrane a spracovaní osobných údajov

Zodpovedáme za ochranu a zabezpečenie vašich osobných údajov, ktoré nám poskytujete pri návšteve našej web stránky, keď sa stávate našim zákazníkom, alebo ste odberateľom našich informačných materiálov.

V nasledujúcom texte nájdete informácie, kto je správca týchto údajov, ako sú ochránené, aké sú zásady ich spracovania a tiež vaše práva, ktoré sú určené v nariadení EU na ochranu osobných údajov, tzv. GDPR.

Správca stránky a údajov

Túto stránku a údaje z nej spravuje Viera Pekárová, poštová adresa Slatinská 6, 821 07 Bratislava, IČO: 32093152, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živn. Registra 102-9989. Ing. Peter Mrva, t.č. na dôchodku, má na starosti obsahovú časť stránky.

Prevádzkujeme túto webovú stránku https://www.komhelp.sk. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s GDPR, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu (max.10 rokov) a vyberáme prípadne ďalších spolupracovníkov, ktorí nám v našej práci pomáhajú.

Prehlasujeme

Týmto prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a že:

– sa zaväzujeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým z vášho oprávneného záujmu o naše služby, pri plnení zmluvy, zákonnej povinnosti, alebo udeleného súhlasu,

– podľa článku 13 GDPR plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

– umožníme vám naplniť a budeme vás podporovať pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Kontaktné informácie

V akýchkoľvek otázkach v priebehu spracovávania dát sa môžete na nás obrátiť. Naše tel.č. Je 0911 941 887, emailová adresa: komhelp@gmail.com.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame vaše osobné údaje, ktoré nám zveríte dobrovoľne sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa fakturačná a dodacia nevyhnutne potrebujeme pre plnenie zmluvy (objednanie služby, odoslanie tovaru, zaslanie potvrdenia o objednávke, komunikácia s vami ohľadom objednávky). V kontaktných formulároch potrebujeme tel. číslo a e-mail na spätné kontaktovanie potenciálneho zákazníka.

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazník, vaše osobné údaje a fakturačné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Obchodné ponuky, zasielanie e-mailov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno) získané pri návšteve našej stránky využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak nie ste našim zákazníkom, posielame vám správy iba na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho e-mailu.

Moderné marketingové nástroje na základe súhlasu

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb, alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je samozrejme možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Spracovanie Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technologického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu, alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie služby. Nikto iný sa k vašim údajom nemôže dostať.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu komhelp@gmail.com

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že ich spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje zobrať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 10 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak budete najprv o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov zaslaním odhlasovaciehi e-mailu.

Zachovávanie mlčanlivosti

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a sú nasledovníkom predchádzajúcej ochrany osobných údajov.

Náš tím tvorí viacero odborníkov s medicínskym, veterinárnym alebo iným vzdelaním,

ktorí absolvovali odborné vzdelávanie na prácu s našimi prístrojmi a v oblasti prírodnej medicíny. Pôsobíme na viacerých miestach Slovenska a naše dlhoročné, viac ako desať ročné skúsenosti a množstvo spokojných klientov sú zárukou pre všetkých, ktorým záleží na vlastnom zdraví a zdraví svojich blízkych.

 

Prehlásenie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Zodpovedáme za ochranu a zabezpečenie vašich osobných údajov, ktoré nám poskytujete pri návšteve našej web stránky, keď sa stávate našim zákazníkom, alebo ste odberateľom našich informačných materiálov.

V nasledujúcom texte nájdete informácie, kto je správca týchto údajov, ako sú ochránené, aké sú zásady ich spracovania a tiež vaše práva, ktoré sú určené v nariadení EU na ochranu osobných údajov, tzv. GDPR.

Správca stránky a údajov

Túto stránku a údaje z nej spravuje Viera Pekárová, poštová adresa Slatinská 6, 821 07 Bratislava, IČO: 32093152, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živn. Registra 102-9989. Ing. Peter Mrva, t.č. na dôchodku, má na starosti obsahovú časť stránky.

Prevádzkujeme túto webovú stránku https://www.komhelp.sk. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s GDPR, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu (max.10 rokov) a vyberáme prípadne ďalších spolupracovníkov, ktorí nám v našej práci pomáhajú.

Prehlasujeme

Týmto prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a že:

– sa zaväzujeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým z vášho oprávneného záujmu o naše služby, pri plnení zmluvy, zákonnej povinnosti, alebo udeleného súhlasu,

– podľa článku 13 GDPR plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

– umožníme vám naplniť a budeme vás podporovať pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Kontaktné informácie

V akýchkoľvek otázkach v priebehu spracovávania dát sa môžete na nás obrátiť. Naše tel.č. Je 0911 941 887, emailová adresa: komhelp@gmail.com.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame vaše osobné údaje, ktoré nám zveríte dobrovoľne sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa fakturačná a dodacia nevyhnutne potrebujeme pre plnenie zmluvy (objednanie služby, odoslanie tovaru, zaslanie potvrdenia o objednávke, komunikácia s vami ohľadom objednávky). V kontaktných formulároch potrebujeme tel. číslo a e-mail na spätné kontaktovanie potenciálneho zákazníka.

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazník, vaše osobné údaje a fakturačné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Obchodné ponuky, zasielanie e-mailov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno) získané pri návšteve našej stránky využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak nie ste našim zákazníkom, posielame vám správy iba na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho e-mailu.

Moderné marketingové nástroje na základe súhlasu

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb, alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je samozrejme možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Spracovanie Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technologického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu, alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie služby. Nikto iný sa k vašim údajom nemôže dostať.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu komhelp@gmail.com

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že ich spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje zobrať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 10 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak budete najprv o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov zaslaním odhlasovaciehi e-mailu.

Zachovávanie mlčanlivosti

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a sú nasledovníkom predchádzajúcej ochrany osobných údajov.

Trápia vás zdravotné problémy? Zažívacie, kožné, srdcovocievne,
psychické, ….

Trápia vás zdravotné problémy? Zažívacie, kožné, srdcovocievne,
psychické, ….

Trápia vás zdravotné problémy? Zažívacie, kožné, srdcovocievne,
psychické, ….

O nás

Náš tím tvorí viacero odborníkov s medicínskym, veterinárnym alebo iným vzdelaním,

ktorí absolvovali odborné vzdelávanie na prácu s našimi prístrojmi a v oblasti prírodnej medicíny. Pôsobíme na viacerých miestach Slovenska a naše dlhoročné, viac ako desať ročné skúsenosti a množstvo spokojných klientov sú zárukou pre všetkých, ktorým záleží na vlastnom zdraví a zdraví svojich blízkych.

Prečo prísť práve k nám?

Ponúkame komplexnú službu – konzultáciu vedenú odborníkom, overené prírodné preparáty, uplatňovanie princípov čínskej medicíny, dlhodobú starostlivosť. Poradíme vám aj na akom prístroji sa dať zmerať.